درباره تیک ابزارتیک ابزار یک سایت خدمات فارسی زبان میباشد که دارای بخش هایی همچون افزایش بازدید و ترافیک - بخش ارسال آگهی رایگان - تبادل لینک - طراحی سایت - و مرجع ابزار سایت هاست.